Gema Residence - Militari

Bucuresti - Militari
23 apartamente 58.000 E - 85.000 E Stadiu In constructie 58mp - 85mp Finalizare 2018 Comision 0%
Detalii
1 apartamente 70.900 E - 70.900 E Stadiu In constructie 65mp - 65mp Finalizare 2017 Comision 1%
Detalii

InTown Residence - Plaza

Bucuresti - Lujerului
25 apartamente 68.600 E - 120.000 E Stadiu Proiect 52mp - 72mp Finalizare 2018 Comision 1%
Detalii

InTown Residence - Romancierilor

Bucuresti - Drumul Taberei
1 apartamente 44.800 E - 44.800 E Stadiu Finalizat 45mp - 45mp Finalizare 2016 Comision 0%
Detalii

LUXURY RESIDENCE ONE

Bucuresti - Drumul Taberei
8 apartamente 49.600 E - 112.500 E Stadiu In constructie 40mp - 71mp Finalizare 2018 Comision 0%
Detalii

Mossaic Residence - Ghencea

Bucuresti - Drumul Taberei
41 apartamente 29.500 E - 82.000 E Stadiu Semifinisat 32mp - 102mp Finalizare 2018 Comision 0%
Detalii