Dating numere de serie


He drives a car with the diplomatic plates. Extraterestrii ar putea descrie frecventa unei unde cu numere nedescifrabile. Aliens may describe the frequency of a wave with numbers that are indecipherable to us. Trimit o listă cu numere prime.

Traducere "bilete cu numere" în engleză

They're sending a list of prime numbers. Datarea cuantică se face exclusiv cu numere pozitive. Quantum dating always registers in positive numbers. Toți cei cu numere trebuie să fie împreună. All the ones with numbers have to be together.

rent viteza dating clever online dating openers

Îmi place foarte mult de lucru cu numere. I really like working with numbers. Mai ales rândurile cu numere catalană.

Especially the rows with the catalan numbers. Uite, o ecuație sau o problemă cu numere. An equation or a number problem. Uită-te acolo pe ecran, cu numere. Look at the screen there, with the figures.

14 metode pentru a-ti recupera datele pierdute din telefon!

Nu are posibile implanturi cu numere de serie. Meaning no possible implants with serial numbers. Întoarce-te aici cu numere înainte de soare-up. Come back here with numbers before sun-up.

Am ieșit din ancheta din port cu numere de telefon promițătoare ale băieților lui Prop Joe și calculatoarele celor urmăriți. We came out of the port investigation with good phone numbers Ai fost mereu repede cu numere. You were always quick with numbers. Și cu numere, calculăm șansele.

Nu cădeți pentru aceste mituri online de dating

With the numbersyou can calculate the odds. Rata dating numere de serie întotdeauna mai mari în izotopi cu numere pare. Rates are always higher in even-numbered isotopes. Aici, cărțile noastre sunt pline cu numere.

Traducere "face cu numere" în engleză

Here, our books are filled with numbers. Mașina suspectului a fost găsită cu numere de înmatriculare furate. The suspect car has been found carrying stolen license plates. În plus, am fost întotdeauna bun cu numere.

cheie pentru a daing viteză dating windsor uk

Plus, I've always been good with numbers. Numerotate ca și celelalte cărți, dar cu numere romane. Numbered casatorita caut relatie a regular deck of cards only with Roman numerals.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

juicy apple dating roblox nu se datorează online

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Întâlnire online 4

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

Vezi mai multe exemple.