Dating online nu este sigur. Account Options


Printr-un ordin de ministru semnat pe 16 decembrie este prevăzut faptul că elevii care stau la ore fără camera video, dar comunică cu profesorii și răspund solicitărilor acestora, nu pot fi considerați absenți. Situația se schimbă însă în cazul evaluărilor, când elevii sunt obligați să aibă sistemul audio-video pornit.

dating online nu este sigur

Modificările vin cu câteva zile înainte de vacanța de iarnă, la o lună și jumătate de la trecerea tuturor cursurilor în mediul online. Ordinul de ministru nr 6.

Articolul 14, litera f din OMEC 5. În situația în care elevul răspunde cerințelor cadrului didactic, indiferent dacă are sau nu în funcțiune sistemul audio-video, nu i se poate consemna absența la ora de curs; excepție fac orele destinate exclusiv evaluării elevilor, la care aceștia trebuie să fie conectați audio-video.

De asemenea ordinul introduce în acest punct și mecanismul prin care pot fi motivate absențele de la școala online.

dating online nu este sigur

Este vorba despre o simplă cerere chiar de la elev, dacă e major, sau de la părinte în cazul minorilor. Evident, aceasta trebuie să conțină justificarea absenței elevului.

dating online nu este sigur