Dating online oim. Estimările globale ale OIM privind lucrătorii migranți internaționali - rezultate și metodologie


dating online oim

În deschiderea evenimentului, Lars Johan Lönnback, șeful Misiunii OIM în Republica Moldova, a apreciat amendarea protocoalelor de sănătate la frontiere și a cadrului legislativ care reglementează activitatea agențiilor privare de recrutare, precum și demararea procesului de elaborare a noii strategii pentru migrație și azil.

Lars Lönnback a mulțumit diasporei Republicii Moldova pentru dating online oim în procesul de colectare a datelor privind condițiile de muncă și de trai peste hotare, inclusiv în contextul COVID Studiul a fost efectuat pe un eșantion de 1.

dating online oim

Rezultatele au fost complementate de un eșantion de 1. Cercetarea evidențiază că: Republica Moldova trebuie să ofere servicii educaționale și de sănătate calitative, astfel ca să-și motiveze cetățenii să rămână în țară, inclusiv pe membrii familiilor care au rude plecate la muncă peste hotare.

dating online oim

Respondenții potențiali migranți, dar și o parte din cei reîntorși în RM, inclusiv cei reveniți din cauza situației generate de COVID, au declarat că vor emigra din nou. Este necesară asigurarea transparenței plăților aferente organizării plecării la muncă peste hotare și responsabilizarea agențiilor de recrutare din Republica Moldova privind angajarea persoanelor peste hotarele țării.

Este necesară încheierea acordurilor bilaterale privind migrația de muncă și securitatea socială cu țările în care există un număr mare de cetățeni care muncesc. Inclusiv în situații de criză, este necesară îmbunătățirea comunicării și conlucrării reprezentanțelor diplomatice ale Republicii Moldova cu cetățenii.

dating online oim

Programele naționale de angajare, procedurile de înregistrare și alte servicii trebuie să fie mai accesibile. Pentru a complementa datele colectate în țările destinație, inclusiv cele care vizează impactul pandemiei, în prezent OIM realizează o nouă cercetare dating online oim teren privind impactul COVID asupra migranților moldoveni reveniți și a gospodăriilor casnice dependente de remitențe.

PNUD, din numele echipei de țară a ONU, efectuează analiza impactului socio-economic al pandemiei, inclusiv pentru persoanele ale căror venituri depind de remitențe.

dating online oim

OIM și PNUD, cu sprijinul Elveției, vor continua să susțină procesul de reintegrare în Moldova a lucrătorilor migranți moldoveni prin sprijinirea programelor de recunoaștere a competențelor și valorificarea oportunităților de investiții.