Dating online poate obține o dată, Minarea datelor (Data mining)


dating online poate obține o dată

În ceea ce privește punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. V din OUG nr.

dating online poate obține o dată

I pct. Beneficiarii pot obţine parola pentru conectare la aplicația web aferentă Registrului electronic de evidență a zilierilor de la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul.

Documentele necesare pentru obținerea sau reînnoirea parolei se găsesc în textul ordinului.

dating online poate obține o dată

Numele de utilizator şi parola obţinute anterior de angajatori pentru accesarea spaţiului privat al angajatorului din portalul Inspecţiei Muncii, pot fi utilizate şi pentru conectare la aplicația web aferentă Registrului electronic de evidență a zilierilorîn cazul în care aceştia au calitatea de Beneficiar şi utilizează zilieri în condiţiile legii.

Registrul electronic de evidență a zilierilor poate fi completat și transmis de către utilizatori și prin intermediul aplicației web din portalul Inspecţiei Muncii.

Verifică IDNP | PORTALUL SERVICIILOR ELECTRONICE

Autorizarea accesului utilizatorilor care au transmis solicitarea electronică, se realizează de către Beneficiar din portalul Inspecţiei Muncii, prin conectare la aplicația web aferentă Registrului electronic de evidență a zilierilor.

Registrul electronic de evidență a zilierilor trebuie transmis on-line de către utilizatori, în conformitate cu instrucţiunile din manualele de utilizare ale aplicațiilor și cu prevederile ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr.

Registrele transmise se regăsesc în baza de date centrală a sistemului informatic, organizată la nivelul Inspecţiei Muncii.