Divortul in republica moldova 2020


Divorțul Căsătoria poate fi desfăcută prin două modalităţi: administrativă — la oficiile stare civilă, în baza declaraţiei comune a soţilor sau a cererii unuia din soţi; judecătorească — la instanţa judecătorească, dacă soţii au copii minori comuni sau există litigii privind partajul averii ori întreţinerea soţului inapt de muncă.

divortul in republica moldova 2020

La desfacerea căsătoriei, soţii pot prezenta instanţei judecătoreşti un acord privind împărţirea bunurilor lor proprietate în devălmăşie adică, în cote părți şi plata pensiei de întreţinere a copiilor şi soţului inapt de muncă ce necesită sprijin material, indicînd mărimea acesteia, precum şi privind determinarea părintelui împreună cu care vor locui copiii minori comuni.

În cazul lipsei unui acord între soţi prevăzut la alin. Unde pot afla mai multă informație despre divorț?

divortul in republica moldova 2020

Conform Codului Familiei, cuantumul pensiei de întreţinere încasate pentru copilul minor, se stabilește în modul următor. De asemenea, pensia alimentară poate fi stabilită în sumă fixă, ce va trebui să fie achitată lunar de părintele copilului, chiar dacă nu mai locuiește cu voi.

divortul in republica moldova 2020