3 camere Decomandat 93 mp
Detalii
€78.000
3 camere Decomandat 93 mp
Detalii
€78.000

2 camere langa metrou 1 Decembrie 1918 - Piata Trapezului, comision 0% Reper: Metrou 1 Decembrie 1918 / Piata Trapezului

2 camere Decomandat 53 mp etaj 6/10
Detalii
€59.500
2 camere Decomandat 46 mp etaj Mansarda/3
Detalii
€65.700
2 camere Decomandat 46 mp etaj Mansarda/3
Detalii
€65.700
5 camere Decomandat 170 mp etaj 3/1
Detalii
€125.000
3 camere Decomandat 77 mp etaj 4/4
Detalii
€74.000
3 camere Decomandat 93 mp etaj 4/4
Detalii
€80.000
2 camere Decomandat 65 mp etaj 3/4
Detalii
€67.000
1 camere Decomandat 38 mp etaj 3/4
Detalii
€44.000