Online dating vârsta corespunzătoare


online dating vârsta corespunzătoare

Page Style Current Style: Standard Programul A doua şansă se adresează adolescenţilor, tinerilor, adulţilor, proveniţi din medii sociale diverse şi cu vârste variate, care nu au urmat online dating vârsta corespunzătoare nu au finalizat învăţământul primar și gimnazial. Programul oferă acestor categorii de persoane posibilitatea continuării şi finalizării învățământului obligatoriu fără a fi nevoite să-şi întrerupă eventualele activităţi profesionale sau familiale în care sunt angrenate.

Programul este structurat pe două niveluri: A doua şansă — învăţământ primar şi A doua şansă — învăţământ secundar inferior — acesta din urmă având şi o componentă de pregătire profesională.

Nu există limită superioară de vârstă pentru cei care doresc să se înscrie în acest program.

Cum să interacționați și să vă sprijiniți copiii acasă în timpul pandemiei?

Condiţia este ca aceştia să fi depăşit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei și care se află în următoarele situații: Pentru programul A doua şansă - învăţământ primar: nu au participat deloc la educaţia formală - şcolară; au fost înscrişi, dar au abandonat învăţământul primar - indiferent de momentul şi motivele abandonului; nu au absolvit, până la vârsta de 14 ani, învăţământul primar.

Pentru programul A doua şansă - învăţământ secundar inferior: au absolvit învăţământul primar obligatoriu inclusiv în sistemul A doua şansă dar nu şi-au continuat educaţia mai departe sau: au absolvit o parte din clasele corespunzătoare învăţământului gimnazial V, VI sau VIIdar au abandonat şcoala pe parcursul acestui ciclu de învăţământ - indiferent de momentul şi motivele abandonului.

online dating vârsta corespunzătoare

Programul A doua șansă este un program flexibil, astfel încât să motiveze cursanţii şi să-i ajute să-l finalizeze, să ofere mai multă autonomie şcolilor în ceea ce priveşte implementarea lui, dar şi sprijinul necesar tuturor celor implicaţi, prin programe de formare a personalului didactic şi materiale educaţionale pentru cursanţi şi pentru cadrele didactice.

Prin intermediul programului s-au introdus elemente inovatoare în procesul educaţional, cum ar fi: curriculumul modular şi sistemul de credite pentru educaţia de bază, evaluarea, certificarea şi recunoaşterea competenţelor dobândite anterior de către cursanţi, asigurarea unui program de pregătire individualizat.

online dating vârsta corespunzătoare

Înscrierea în programul A doua şansă se poate realiza, în fiecare an, în două sesiuni: octombrie şi februarie. Elevii înscrişi în program pot avea niveluri şi aşteptări foarte diferite.

online dating vârsta corespunzătoare

Noul program asigură o ofertă transparentă de module pe care elevii le pot urma pentru a-şi forma competenţe, ca urmare a participării la activităţi de învăţare prin cooperare, în contexte reale şi cu sarcini şi teme care răspund intereselor şi nevoilor acestora. Învăţarea va avea loc în grupuri mici elevi în fiecare clasă.

online dating vârsta corespunzătoare

Cursurile se pot desfăşura după mai multe variante de orar în timpul săptămânii după-amiaza sau seara, sâmbăta sau în timpul vacanţelor şcolare etc. Sunt planificate ore pentru consultaţii individuale la dispoziţia elevilor.

Structura și îmbătrânirea populației

Programul are o durată flexibilă. Durata medie de şcolarizare de 2 ani pentru învățământul primar, respectiv de 4 ani pentru învățământul secundar inferior se poate micşora pentru fiecare elev în parte, în funcţie de competenţele dovedite, atât în domeniul educaţiei de bază, cât şi în domeniul pregătirii profesionale.

Absolvenţii au dreptul la continuarea studiilor, conform prevederilor legii, astfel: Absolvenții Programului A doua șansă - învățământ primar pot urma studiile în învăţământul gimnazial; Absolvenții Programului A doua șansă - învățământ secundar inferior pot urma studiile în învățământul secundar superior ciclul superior online dating vârsta corespunzătoare liceului sau pot parcurge stagiile de pregătire practică, în urma cărora au posibilitatea de a obține și un Certificat de calificare profesională nivel 3.

Pentru tinerii din program certificatul de absolvire nu va reprezenta doar un succes personal, ci datând bff unei alte zile de mâine.

Cadru normativ:.