Warum om singur ist, Traducere "es gibt nur einen Grund" în română


SusțineriWarum braucht die EU eine Verfassung?

Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr unwürdig, über die geringsten Dinge zu richten? Also nicht ein Weiser ist unter euch, auch nicht einer, der zwischen seinen Brüdern zu entscheiden vermag?

Warum laßt ihr euch nicht lieber unrecht tun?

1 Coríntios 6 - ELB e CORNILESCU - Elberfelder - Bíblia Online

Warum laßt ihr euch nicht lieber übervorteilen? Irret euch nicht!

warum om singur ist kcco dating site

Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von keinem warum om singur ist lassen. Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen?

Das sei ferne!

warum om singur ist dating my glock

Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes; wer aber hurt, sündigt wider seinen eigenen Leib. Cînd vreunul din voi are vreo neînţelegere cu altul, îndrăzneşte el să se judece cu el la cei nelegiuiţi şi nu la sfinţi? Şi dacă lumea va fi judecată de voi, sînteţi voi nevrednici să judecaţi lucruri de foarte mică însemnătate?

E un singur motiv pentru care ar umbla nedetectat.

Cu cît mai mult lucrurile vieţii acesteia? Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om înţelept, care să fie în stare să judece între frate şi frate?

Pentruce nu suferiţi mai bine să fiţi nedreptăţiţi? Dece nu răbdaţi mai bine paguba? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, 10 nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici răpareţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.

warum om singur ist cârligul lângă mine

Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru.

Şi Dumnezeu va nimici şi pe unul şi pe celelalte.

warum om singur ist apb nedrept

Dar trupul nu este pentru curvie: el este pentru Domnul, şi Domnul este pentru trup. Voi lua eu mădularele lui Hristos, şi voi face din ele mădulare ale unei curve?

Orice alt păcat, pe care -l face omul, este un păcat săvîrşit afară din trup; dar cine curveşte, păcătuieşte împotriva trupului său.

Nouă Traducere În Limba Română Update Absalom este ucis 18 David a numărat oştirea care se afla cu el şi a numit căpetenii peste mii şi căpetenii peste sute. Apoi le-a zis oamenilor: — Bineînţeles că voi veni şi eu cu voi. Dacă noi vom fugi, duşmanilor nu le va păsa atât de mult de noi şi chiar dacă jumătate dintre noi ar muri, nici chiar atunci nu le va păsa de noi.

Şi că voi nu sînteţi ai voştri? Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, cari sînt ale lui Dumnezeu.

warum om singur ist dating rsd