Danish dating site danemarca,


danish dating site danemarca

Skip to content Danemarca Autoritatea daneză pentru Mediul de Lucru coordonează colaborarea cu Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă şi îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea Ministerului danez al Muncii. Autoritatea are responsabilitatea de a asigura respectarea legislaţiei din domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, care se aplică tuturor profesiilor din Danemarca.

danish dating site danemarca

Cu toate aceastea, există anumite sectoare în care reglementarea şi aplicarea reglementărilor a fost delegată altor autorităţi: Agenţia daneză pentru Energie răspunde de supravegherea instalaţiilor offshore. Autoritatea Maritimă daneză răspunde bordeaux miami supravegherea transportului maritim.

danish dating site danemarca

Administraţia daneză a Aviaţiei Civile răspunde de supravegherea sectorului aviaţiei. Autoritatea pentru Mediul de Lucru contribuie la asigurarea unui mediu de lucru sigur, sănătos şi în permanentă îmbunătăţire, punând la dispoziţie reglementări şi informaţii adecvate.

danish dating site danemarca

Dacă Autoritatea constată că legislaţia din domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă este încălcată, are la dispoziţie diverse sancţiuni pe care le poate impune. De asemenea, autoritatea elaborează ordine şi instrucţiuni, în colaborare cu partenerii din cadrul pieţei muncii.

danish dating site danemarca

Sediul central al Autorităţii se află la Copenhaga, unde sunt şi două dintre cele şase centre ale sale. Datele de contact ale punctelor focale Danish Working Environment Authority.