Dating propunere


Finanțarea de bază pentru universitățile de stat este asigurată de Ministerul Educației și Cercetării, prin granturi de studii calculate per student echivalent, per domeniu, per cicluri de studiu și per limbă de predare.

relația și site- ul de dating

Sumele atribuite fiecărei universități pentru finanțarea de bază, pentru studenții înmatriculați pe baza cifrelor de școlarizare primite de universitate, într-un program de studii universitare de licență, de master și de doctorat anul IV doar pentru domeniul de medicinăse alocă proporțional cu numărul de studenți echivalenți unitari ai acestora.

Numărul de studenți echivalenți unitari ai universității se determină prin ponderarea numărului fizic de studenți ai acesteia cu coeficienți de echivalare și de cost. Finanţarea de bază se referă la: 1 cheltuieli de personal CP : salarii pentru personalul didactic, auxiliar didactic dating propunere nedidactic, personal de cercetare implicat în desfășurarea programelor de studii, sporuri, CAS, alte contribuţii legale, deplasări interne şi internaţionale; 2 dating propunere materiale CM : cheltuieli de întreţinere şi gospodărie, cheltuieli pentru materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional, cheltuieli cu cercetarea aferente programelor de studii, dating propunere de inventar, reparaţii curente, cărţi şi publicaţii, perfecţionarea personalului, protocol, protecţia muncii etc.

Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară, a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, aplicată în anul aprobată prin OMEN nr.

fut informații încălzire