Dating sider sub 18 ani


Prin vizitarea Site-ului şi înregistrarea datelor în Site: a confirmați că ați citit și înțeles acești Termeni, b declarați și garantați că aveți dreptul, autoritatea și capacitatea de exercițiu pentru a încheia contractul reprezentat de acești Termeni, c vă manifestați acordul pentru acești Termeni și înțelegeți să vă supuneți acestora.

Conţinutul şi elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, întreg conţinutul în format text şi orice alt material, transmis sub orice formă de dating sider sub 18 ani către Utilizatori prin vizualizare directă pe Site sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site aparţin Proprietarului Site-ului şi partenerilor săi şi reprezintă conţinutul Site-ului.

Prin derogare de la prevederea precedentă, nu aparţin Proprietarului Site-ului sau partenerilor săi acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deţinător sau o altă sursă şi nici datele cu caracter personal colectate prin Serviciul oferit de Site Beneficiarilor acceptați.

dating sider sub 18 ani

În cazurile în care conţinutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site şi indiferent de dating sider sub 18 ani, este preluat de Proprietarul Site-ului de la alţi emitenţi de conţinut sau materiale în format text, imagine, grafică, secvenţe video, dar fără a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizează cu respectarea prevederilor legale şi regulilor incidente în asemenea cazuri.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că Proprietarul Site-ului este exonerat de orice răspundere privind materialele, datele şi informaţiile, dar fără a se limita la acestea, preluate din orice surse terţe. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că Proprietarul Site-ului nu poate fi tras la răspundere, în măsura maximă permisă de lege, pentru veridicitatea şi validitatea conţinutului Site-ului preluat din orice surse terţe sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.

  1. Speed​​ dating santiago de chile
  2. Politica de confidențialitate - Anunțuri și politici - Juridic - imo-zone.ro RO
  3. С этим Танкадо сумел примириться.
  4. Formatul militar de dating

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că, în cazul încălcării vreunei prevederi de mai sus în orice măsură, vor putea fi traşi la răspundere. Conţinutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site şi indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopul definit potrivit prezentului document, pur necomercial, fără nicio intenţie directă ori indirectă privind obţinerea de profituri sau câştiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare.

1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Orice utilizare de conţinut de către terţe persoane, se poate face numai cu acordul scris, expres şi prealabil al Proprietarului Site-ului. Cererile de utilizare a conţinutului Site-ului în orice scopuri decât cele personale pot fi trimise prin oricare dintre modalităţile indicate la pagina de Contact a Site-ului.

  • TERMENI Și CONDIȚII - NICOLAE VALERIU CIOLAN
  • În atenția: Responsabil pentru protecția datelor Sau prin e-mail: privacy.
  • Rio vista dating
  • С течением времени это выражение стало означать нечто честное, правдивое.
  •  Чего вы от меня хотите, мистер.

În absenţa unui acord explicit care să prevadă alte condiţii de preluare, informaţiile publicate pe Site pot fi preluate de Utilizator doar cu citarea sursei cu link activ. Orice persoane care expediază în orice mod informaţii ori materiale către Site îşi asumă obligaţia de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terţă persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele şi informaţiile transmise în orice mod către Site, iar persoanele care expediază în orice mod informaţii ori materiale înţeleg şi acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligaţii nu poate angaja în niciun mod răspunderea Proprietarului Site-ului, ci numai răspunderea persoanelor respective.

dating sider sub 18 ani

Este strict interzisă expedierea către Site a oricărui conţinut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvenţe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, sunt ilegale, defăimătoare, ameninţătoare, abuzive, indecente, conţin mesaje rasiste, şoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în sfaturi pentru întâlnirea unui empath mod sau care ar încălca orice alte drepturi şi libertăţi ale omului potrivit legislaţiei în vigoare.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că în cazul încălcării în orice mod şi în orice măsură a oricărora dintre prevederile Termenilor, Proprietarul Site-ului va putea opta în mod discreţionar pentru dating oral totală sau parţială a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al Site-ului, ori pentru neutilizarea oricărui conţinut expediat de Utilizator în vederea postării către Site, pentru interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilităţile oferite de Site, fără niciun fel de atenţionări sau notificări prealabile şi fără a fi necesare orice alte formalităţi în acest sens.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că doar ei singuri răspund pentru orice materiale, date şi informaţii comunicate către Site, indiferent de forma şi partea în care sunt comunicate şi pentru orice efecte juridice derivând din acestea.

Datele colectate prin intermediul Site-ului sunt prelucrate de Proprietar, în calitate de operator de date în conformitate cu informaţiile furnizate în Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personalpe care vă invităm să o parcurgeți cu atenție.

Daca pentru a va crea cont de utilizator pe site, utilizati contul dumneavoastra de Facebook sau Google, va prelucra urmatoarele date publice de profil afisate de aplicatiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail. In cazul in care alegeti sa va creati cont de utilizator doar inainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe site, se va solicita adresa dumneavoastra de e-mail in baza careia va fi creat automat un cont. In cazul in care nu finalizati comanda, adresa de e-mail si celelalte date furnizate nu vor fi stocate deiar contul creat va fi sters automat.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că Site-ul poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale bloguridar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de Proprietarul Site-ului utile în legătură cu conţinutul şi scopul Site-ului, dar care nu se află mereu sub controlul sau îndrumarea sa. Proprietarul Site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce priveşte conţinutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menţionate care nu îi aparţin, precum şi corectitudinea şi exactitatea acestora, iar Utilizatorii înţeleg şi acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în mod sistematic de către Proprietarul Site-ului.

Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către Proprietarul Site-ului.

dating sider sub 18 ani

În momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condiţiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

În consecinţă, în măsura maximă permisă de lege, Proprietarul Site-ului nu poate fi tras la răspundere nici cu privire la orice informaţii şi date din conţinutul Site-ului, inclusiv, dar nu numai cele privind textul, imaginile, secvenţele video, avatarurile, blogurile sau orice altă activitate legată de utilizarea, precum şi niciun alt efect juridic derivând din acestea.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că Proprietarul Site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncţionalităţi sau erori în funcţionarea Site-ului, în situaţia unei erori tehnice de orice dating sider sub 18 ani sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum şi în orice situaţie în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menţionate mai sus se datorează în mod direct şi exclusiv culpei grave a Proprietarului Site-ului.

2. Scopurile si temeiurile de prelucrarii

Cazurile de forţă majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcţionare ale echipamentului tehnic al Proprietarului Site-ului, lipsa funcţionării conexiunii la internet, lipsa funcţionării conexiunilor de telefon, viruşii informatici, atacurile informatice de orice fel şi interferarea cu programe informatice maliţioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, grevă etc.

Drepturile şi obligaţiile Utilizatorilor şi ale Proprietarului Site-ului, prevăzute de Termeni, precum şi toate efectele juridice pe care le produc Termenii vor fi interpretate şi guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii va fi soluţionat pe cale amiabilă.

În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluţionat de către instanţa judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului Bucureşti. Acești Termeni pot fi modificați din când în când, fără o notificare prealabilă.

Astfel, vă recomandăm să vă informați periodic cu privire la acest document. Pentru detalii privind aceşti Termeni, ne puteţi contacta la adresa de e-mail [email protected].

dating sider sub 18 ani