Doar legături sexuale


Demisexualitate

Diminuer la taille du texte Augmenter la taille du texte Imprimer la page Imprimer en PDF Sexualitatea este o parte integrantă a vieții umane. Copiii și tinerii au dreptul să primească informații fiabile, fundamentate științific și cuprinzătoare cu privire la acest subiect.

Educația sexuală în școli este însă o chestiune sensibilă. Încă de la introducerea acesteia pentru prima dată în programele de învățământ dating venituri de piață școlilor din Europa, în aniipărinți, lideri religioși și politicieni s-au contrazis, adesea în dezbateri foarte polarizate, în legătură cu cât de mult și ce anume ar trebui să se predea și la ce vârstă.

O rezistență reînnoită față de educația sexuală În pofida dovezilor copleșitoare privind faptul că o educație sexuală cuprinzătoare doar legături sexuale în beneficiul copiilor și al societății în ansamblu, ne confruntăm în prezent cu o opoziție reînnoită față de asigurarea educației sexuale obligatorii în școli.

Această rezistență ilustrează adesea o opoziție mai largă față de realizarea deplină a drepturilor fundamentale ale anumitor grupuri, în special ale femeilor, ale persoanelor lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersex LGBTI și, într-o anumită măsură, ale copiilor înșiși, pe motiv că o astfel de educație ar amenința valorile tradiționale și religioase. Mi-am exprimat profunda îngrijorare cu privire la faptul că legea în cauză ar putea fi folosită pentru a incrimina efectiv furnizarea de educație sexuală elevilor.

Mai recent, președintele Poloniei, care candida pentru un al doilea mandat, a făcut o promisiune de campanie potrivit căreia, în esență, va interzice predarea în școli a aspectelor legate de LGBT în cadrul orelor de educație sexuală. doar legături sexuale

Propunere de interzicere a terapiilor de conversie pentru homosexuali

Anul trecut, la Birmingham Marea Britaniecomunitățile religioase și părinții au organizat proteste în fața unor școli care ofereau elevilor lor informații privind relațiile între persoane de același sex și aspecte legate de persoanele transgen.

Adoptarea recentă, în iuniede către Parlamentul României, a unei doar legături sexuale care abrogă dispozițiile privind includerea obligatorie a educației sexuale cuprinzătoare în programele școlare este încă un exemplu al acestei opoziții reînnoite față de dreptul copiilor la educație sexuală. În prezent, în regiunea autonomă Murcia din Spania, părinții pot opta pentru neparticiparea copiilor lor la anumite cursuri predate de cadre didactice externe, în cazul în care consideră că subiectul sau furnizorii nu sunt în concordanță cu opiniile lor cu privire la anumite chestiuni.

Acest lucru ar putea avea un impact negativ asupra accesului copiilor respectivi la educație privind sexualitatea și relațiile interumane, deoarece cursurile privind acest subiect, precum și alte subiecte legate de educația în domeniul drepturilor omului, sunt adesea furnizate de actori externi, în contextul programei școlare obișnuite.

De la auto- până la pansexual: cum iubim?

Demontarea miturilor privind educația sexuală cuprinzătoare Pe întregul continent s-au înmulțit campaniile prin care se diseminează informații distorsionate sau false cu privire la programele de educație sexuală existente.

Dezinformarea cu privire la conținutul real al programei de învățământ este răspândită în mod deliberat pentru a-i speria pe părinți. Este momentul ca situația să fie clarificată.

Scopul său este de a înzestra copiii și tinerii cu cunoștințele, competențele, atitudinile și valorile care îi vor ajuta: să își asigure sănătatea, bunăstarea și demnitatea; să dezvolte relații sociale și sexuale bazate pe respect; să țină seama de modul în care alegerile lor le afectează doar legături sexuale bunăstare și pe cea a altora; să înțeleagă și să își asigure protecția drepturilor lor pe tot parcursul vieții.

În prezent, educația sexuală în școli este cu atât mai necesară cu cât, în majoritatea cazurilor, copiii pot obține — și obțin — informații prin alte mijloace, în special prin intermediul doar legături sexuale și al platformelor de comunicare socială.

Deși acestea pot fi surse de informații utile și adecvate, ele pot, de asemenea, să transmită o imagine distorsionată a sexualității și să nu furnizeze informații cu privire la aspectele emoționale și la cele referitoare la drepturile legate de sexualitate. Prin intermediul site-urilor web sau al platformelor de comunicare socială, copiii pot avea de asemenea acces la informații inexacte din punct de vedere științific, de doar legături sexuale în ceea ce privește contracepția.

Meniu de navigare

Este util să se sublinieze că educația sexuală în școli vine ca o completare la ceea ce poate fi împărtășit de părinți acasă, iar nu ca un substitut al informațiilor respective. Aceasta nu poate fi însă lăsată în întregime la latitudinea familiilor.

În care alt domeniu al științei am lăsa educația copiilor noștri exclusiv pe seama internetului sau a familiilor?

doar legături sexuale

O educație sexuală cuprinzătoare este un instrument puternic de combatere a violenței, a abuzului și a discriminării, precum și de promovare a respectului pentru diversitate Beneficiile educației sexuale, atunci când aceasta este una cuprinzătoare, depășesc cu mult informațiile privind riscurile legate de reproducere și de sănătate asociate cu sexualitatea. Educația sexuală este esențială pentru prevenirea și combaterea abuzurilor sexuale asupra copiilor, a violenței sexuale și a exploatării sexuale.

Importanța educației sexuale în a-i împiedica pe copii să cadă pradă infractorilor sexuali online a fost evidențiată în perioada de izolare din cauza pandemiei de COVID Așa cum a subliniat Comitetul de la Lanzarote, în această perioadă, copiii au devenit din ce în ce mai vulnerabili la ademenirea online doar legături sexuale groomingla extorcarea sexuală, la hărțuirea pe internet sau la alte forme de exploatare sexuală facilitate de tehnologiile informației și comunicațiilor.

Cuplu gay din Washington, D.

Comitetul a solicitat statelor să intensifice campaniile de informare privind riscurile și drepturile copiilor în mediul online, precum și serviciile de consiliere și de sprijin. În acest context, am remarcat cu interes că în unele țări, precum Estonia, educația sexuală a continuat să fie furnizată în cadrul învățământului online.

De asemenea, educația sexuală este esențială pentru a preveni violența bazată pe gen și discriminarea împotriva femeilor.

Comentariu: Al treilea sex

Prin urmare, aceasta ar trebui să contribuie, încă din primele etape ale educației, la transmiterea unor mesaje puternice în favoarea egalității între femei și bărbați, prin promovarea rolurilor de gen lipsite de stereotipuri, prin educarea cu privire la respectul reciproc, la consimțământul privind întreținerea de relații sexuale, la soluționarea pașnică a conflictelor în relațiile interpersonale și la respectarea integrității personale, astfel cum se prevede în Convenția de la Istanbul.

Educația sexuală este, de asemenea, un context ideal pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la sănătatea sexuală și reproductivă și la drepturile femeilor, inclusiv accesul la mijloace moderne de contracepție și la avort în condiții de siguranță.

doar legături sexuale

Cercetările efectuate în Europa sub auspiciile Organizației Mondiale a Sănătății OMS indică faptul că rata natalității în rândul adolescentelor tinde să fie mult mai mare în țări precum Doar legături sexuale și Georgia, unde nu au fost instituite programe obligatorii de educație sexuală cuprinzătoare. Sarcina timpurie poate nu doar să fie foarte dăunătoare pentru sănătatea fetelor adolescente, ci și să aibă ca rezultat limitări serioase ale oportunităților educaționale ale acestora.

Programele de educație sexuală existente tind adesea să excludă complet persoanele LGBTI și aspectele legate de aceste persoane sau chiar să le stigmatizeze.

Tinerii LGBTI se confruntă însă adesea cu intimidarea în școală și sunt expuși unui risc mai mare de a se automutila sau de a se sinucide din cauza respingerii orientării lor sexuale de către societate.

La fel ca toți ceilalți copii, aceștia ar trebui să beneficieze de o educație sexuală cuprinzătoare care să răspundă nevoilor lor. Prin urmare, educația sexuală trebuie să includă informații relevante pentru ei, exacte din punct de vedere științific și adecvate vârstei.

Aceasta înseamnă a-i ajuta pe copii să înțeleagă orientarea sexuală și identitatea de gen și să înlăture miturile și stereotipurile comune referitoare la persoanele LGBTI. Prin faptul că furnizează informații factuale, care nu stigmatizează, cu privire la orientarea sexuală și la identitatea de gen ca fiind un aspect al dezvoltării umane, educația sexuală doar legături sexuale poate contribui la salvarea de vieți. Aceasta poate contribui la combaterea homofobiei și a transfobiei, în școli și în afara acestora, precum și la crearea unui mediu de învățare mai sigur și mai favorabil incluziunii pentru toți.

Copiii și tinerii au dreptul să beneficieze de o educație sexuală cuprinzătoare Organismele internaționale din domeniul drepturilor omului au stabilit că copiii și tinerii au dreptul de a beneficia de o educație sexuală cuprinzătoare, exactă, fundamentată științific și sensibilă din punct de vedere cultural, bazată pe standardele internaționale existente. Printre acestea se numără Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, Convenția ONU cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, Pactul internațional doar legături sexuale privire la drepturile economice, sociale și culturale și, la nivel european, Carta socială europeană și convențiile de la Lanzarote și de la Istanbul menționate anterior.

Dreptul de a beneficia de o educație sexuală cuprinzătoare derivă dintr-o serie de drepturi protejate, cum ar fi dreptul de a nu suferi violențe sau discriminări, dreptul la cel mai înalt standard realizabil de sănătate mintală și fizică, dar și dreptul de a primi și de a transmite informații și dreptul la educație de calitate și favorabilă incluziunii, inclusiv la educație în domeniul drepturilor omului.

Necesitatea unei educații sexuale este de asemenea recunoscută în Agenda pentru dezvoltare durabilă a Organizației Națiunilor Unite și este necesară realizarea mai multor obiective incluse în această agendă.

Demisexualitatea este o orientare sexuală în care persoana nu simte atracție sexuală până la formarea unei legături emoționale. Este mai des întâlnită în relațiile romantice, dar nu se limitează doar la acestea.

Măsuri-cheie pentru îmbunătățirea furnizării unei educații sexuale cuprinzătoare O educație sexuală cuprinzătoare este parte a unei educații de calitate. Astfel, aceasta ar trebui să fie prevăzută de lege, obligatorie și integrată în sistemul de învățământ începând din primii ani de școală.

doar legături sexuale

Este îngrijorător faptul că, potrivit unui sondaj dineducația sexuală era obligatorie în doar 11 dintre cele 22 de state membre ale Consiliului Europei care au participat la acesta. Persoanele care se opun educației sexuale pledează adesea pentru un drept al părinților de a renunța, în numele copiilor lor, la participarea acestora la educația sexuală obligatorie. Standardele internaționale în domeniul drepturilor omului privind dreptul la libertatea de religie sau de convingere nu dau însă părinților dreptul de a-i retrage pe copii de la cursurile de educație sexuală în doar legături sexuale cărora se transmit informații relevante într-un mod obiectiv și imparțial, așa cum s-a subliniat și într-un document tematic privind sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente ale femeilor, publicat de Biroul nostru în Astfel, am aflat cu plăcere că, în ianuarieguvernul Țării Galilor a eliminat doar legături sexuale părinților de a-și împiedica copiii să participe la cursuri privind sexualitatea și relațiile favorabile incluziunii care fac parte din programa de învățământ.

doar legături sexuale

Programele de învățământ și metodele de predare trebuie să fie adaptate la diferitele etape de dezvoltare a copiilor și să țină seama de capacitatea lor de evoluție.

Așa cum s-a subliniat în Orientările tehnice ale UNESCO, este esențial pentru copii să învețe despre sexualitate și despre comportamentele sexuale mai sigure înainte să devină activi din punct de vedere sexual, astfel încât să fie pregătiți în mod adecvat pentru relații sănătoase și consensuale.