Julian dating


Alte traduceri Well, carbon julian dating places it in The same era that pandora Supposedly lived. Ei bine, datarea cu carbon o plasează în aceeași epocă în care Pandora se presupune că a trăit.

And carbon dating did peg it to biblical times, but the authentication proved unreliable. Și datarea cu carbon l- peg la vremurile biblice, darautentificarea s-au dovedit fiabile.

julian dating datând în los altos

I took the liberty of running a carbon dating. Mi-am permis să fac o datare cu carbon. Well, Julian had me write up a carbon dating report. Ei bine, Julian mi-a scrie un raport datare cu carbon.

Este cunoscut drept purtătorul de cuvânt și editorul-șef al WikiLeakssite ce prezintă scurgeri de informații. A trăit în mai multe țări și declară că este în continuă mișcare.

Hadden Industries owns six of the largest carbon dating facilities. Hadden Industries deține According to carbon dating, our murder weapon is over years old.

Meniu de navigare

Conform datării cu carbonarma crimei noastre este veche de peste de ani. They'll pass carbon dating, expert analysis, everything. Vor trece datarea cu carbonanaliza expert, totul. I'm running carbon julian dating, but that takes a few more weeks.

Efectuez datarea cu carbondar asta durează câteva săptămâni în plus.

Kalenda ya Gregori

In order to do carbon dating, you need organic material. Pentru a face datarea cu carbonaveți nevoie de material organic.

julian dating yw dating manual

Sir, carbon dating shows that - Domnule, datarea cu carbon arată că - We'll do carbon dating, but it looks like it's been out here as long as she lucruri bune despre întâlnirea unui tip înalt. Vom face datarea cu carbondar se pare că e aici de când e și ea.

And so did Medina when he discovered the discrepancy in the carbon dating.

How to Convert Dates to Julian Date Formats in Excel - Office 365

Și așa s-a întâmplat și cu Medina când a descoperit discrepanțele datării cu carbon. The carbon dating indicates that whatever that thing is Datarea cu carbon indica că orice ar fi lucrul ăla If the carbon dating confirms that it was the Crucifixion Cross, then the Owls have destroyed a sacred mystical icon. Dacă datarea cu carbon confirmă că este Crucea sfântă atunci Bufnițele au distrus o icoană sacră.

Aspecte legale

If we could have access to the artefacts, we have a process called carbon dating. Dacă am putea avea acces la artefacte, avem un proces numit datare cu carbon.

We'd be wise to run a gas chromatograph, and that carbon dating. Ar trebui făcută o cromatografie cu gaz și o datare cu carbon.

julian dating ka ho cho dating

The striking point here karnataka dating site that in cases like this, after carbon dating, there are strong indications that some overlapping figures were drawn almost 5, years apart.

Izbitor aici este că, în astfel de cazuri, datarea cu carbon indică faptul că unele figuri suprapuse au fost desenate la diferență de aproape 5. For 13 years, a German archeology team has been meticulously going into a hill, julian dating they have been doing carbon dating as deep as they go. Pentru 13 ani, o echipa de arheologii germani a lucrat meticulos pe acel deal, și au făcut datarea cu carbon atât de adânc cit sa putut julian dating.

I have the results of the carbon dating on the wood found in Mr Johnston's trunk, allegedly at the time of his murder. Am rezultatele datării cu carbon a lemnului găsit în portbagajul lui Johnston la vremea crimei. The Caribs are believed to have migrated from the Orinoco River area in South America to settle in the Caribbean islands about AD, according to carbon dating. Se crede că caribii au migrat din zona râului Orinoco din America de Sud și s-au stabilit în Insulele Caraibe pe la e.

Traducere Engleză-Swahili :: Gregorian calendar :: Dicţionar

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Julian dating sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.